Käsitteet ja termit

Tällä sivulla käsittelemme vedonlyönnin yleisempiä termejä sekä sitä, mitä niillä tarkoitetaan. Usein vedonlyöntipalstoilla ja vihjefoorumeilla vilisee erilaisia termejä ja vasta-aloittelijalle näiden termien ymmärtäminen voi olla hankalaa. Kokosimme alle yleisimpiä termejä ja käsitteitä, joita tulet jatkossa tarvitsemaan. Tekstissä esiintyvät lihavoidut sanat ovat termejä, joihin tulemme myöhemmin tekstissä palaamaan.

Kerroin

Kerroin on vakio, minkä vedonvälittäjä antaa tietyn tapahtuman toteutumiselle. Esimerkiksi, mikäli kotijoukkueen kerroin on 1,80, toteutuessaan tämä luku kerrotaan panoksella ja saadaan voitettu summa. Panos x Kerroin = Voitto. Kerroin muodostuu todennäköisyysarvioista ja laskemalla kertoimen käänteisluku saadaan tapahtumalle arvioitu todennäköisyys. Kyseisessä esimerkissä se olisi 1/1,8=0,55=55%. Täytyy kuitenkin muistaa, että vedonvälittäjän palautusprosentti ei ole 100%, vaan yleensä pienempi, jolloin arvio tulee vielä jakaa tuolla prosentilla, jotta saataisiin vedonvälittäjän arvio.

Yli- ja alikerroin

Nämä on termit joilta et voi välttyä, kun harrastat vedonlyöntiä. Yli -tai alikertoimella viitataan vedontarjoajan kertoimiin ja siihen, kuinka lähellä se on todellista toteutumistodennäköisyyttä. Alikertoimella viitataan siihen, että kerroin on aivan liian pieni siihen nähden kuinka usein tapahtuma tulee toteutumaan. Esimerkiksi jos arviomme mukaan kotijoukkueella on todennäköisyys voittaa ottelu 50%, tulisi kertoimen silloin olla vähintään 2, jotta sitä olisi kannattavaa pelata. Mikäli joukkue voittaa joka toinen kerta ja joka toinen kerta saamme rahat tuplana takaisin, on kerroin laskettu oikein ja näin se ei ole ylikerroin tai alikerroin. Jos kerroin on alle 2, on se silloin alikerroin, koska pitkässä juoksussa, jos joukkue voittaa 50% kerroista, mutta kerroin on alle 2, häviämme rahaa. Tällöin kohteen odotusarvo on alle 1 ja se tarkoittaa sitä, että teoriassa menetämme rahaa.

Mikäli haluamme muuttaa todennäköisyysarviomme kertoimeksi, tulee meidän laskea siitä käänteisluku. Esimerkiksi tuo 50% arvio muuttuisi näin kertoimeksi 1/0,5=2, jolloin 2 olisi meidän rajakerroin. Rajakertoimen myötä pystymme päättelemään, onko meille tarjottu kerroin ylikerroin vai alikerroin. Mikäli tarjottu kerroin on suurempi kuin meidän rajakerroin, on tarjolla maistuva ylikerroin, jonka pelaaminen tuottaa voittoa. Mikäli taas tarjottu kerroin on pienempi kuin meidän rajakertoimemme, on kyseessä alikerroin joiden pelaaminen ei ole suositeltavaa, mikäli haluaa olla voitollinen vedonlyöjä.

Lyhyesti sanottuna ylikerroin on kerroin, jota kannattaa pelata, koska se on suurempi kuin todennäköisyysarviomme käänteisluku. Alikerroin on vastaavasti niin pieni kerroin, että sitä ei kannata pelata, koska kerroin on pienempi kun todennäköisyysarviomme käänteisluku.

Lue lisää vedonlyöntioppasta: mikä on ylikerroin?

Rajakerroin ja odotusarvo

Vedonlyöntifoorumeilla tulevat usein vastaan termit rajakerroin ja odotusarvo. Termeillä pyritään ilmaisemaan sitä, onko kerroin riittävän hyvä, tai mikä on tuo raja, missä ali- ja ylikertoimen raja sijaitsee. Rajakerroin saadaan, kun oma arvio muutetaan kertoimeksi: tämä tapahtuu ottamalla omasta arviosta käänteisluku. Esimerkiksi mikäli arviomme kotivoitolle on 39% , saataisiin rajakerroin laskemalla seuraava laskutoimitus 1/0,39=2,56. Tuo luku olisi siten arvioimme mukainen rajakerroin ja kaikki sitä pienemmät kertoimet ovat alikertoimia ja sitä suuremmat taas vastaavasti ylikertoimia.

Odotusarvolla taas pyritään määrittämään, kuinka paljon se tuottaa voittoa pitkässä juoksussa. Saatat nähdä esimerkiksi vihjepalstalla vihjeen joka on muotoa Kotijoukkue 1,87 OA1,05. Edellinen lause voi näyttää hieman sekavalta, mutta käytännössä se on todella yksinkertainen. Ensimmäisenä on joukkue mitä pelataan, toisena kerroin, kolmantena vedonvälittäjä mistä kerroin löytyy ja neljäntenä odotusarvo. Odotusarvo perustuu vihjeenantajan arvioon tapahtuman todennäköisyydelle ja on siten subjektiivinen arvio, mihin tulee suhtautua varauksella. Odotusarvo saadaan laskemalla Kerroin x Arvio%= OA. Tässä vihjeessä arvio olisi noin 56%. Odotusarvo kuvastaa sitä, kuinka paljon voitamme pitkässä juoksussa tällä vihjeellä. Kyseisen vihjeen pelaamalla uudestaan ja uudestaan, kassamme kasvaisi noin 5% per veto. Täytyy huomioida se, että arvio voi olla väärin, sekä se, että emme pääse toista kertaa pelaamaan peliä, jossa olisi täysin samanlaiset olosuhteet. Myös varianssi on suuressa roolissa, kun lasketaan pitkässä juoksussa saavutettuja voittoja.

Lue lisää vedonlyöntioppaasta: mikä on odotusarvo?

Palautusprosentti, ROI ja Yield

Aikaisemmin kerroimme vedonvälittäjän palautusprosentista. Tämä on eri asia kuin seuraavaksi käsittelemämme palautusprosentti. Palautusprosentti tarkoittaa sitä, kuinka paljon pelimme on palauttanut voittoja. Oletetaan, että olemme tehneet 612 vetoa, joihin olemme sijoittaneet 6975 euroa ja voittoina takaisin on tullut 7232 euroa. Kyseisistä luvuista voimme laskea oman palautusprosenttimme. Kaava on seuraava: Voitot/Sijoitukset*100=Palautusprosentti -> 7232€/6975€*100%=103,68%. Palautusprosenttimme on siis 103,68%. Sijoituksemme on siten pitkässä juoksussa tuonut yli 3%tuoton ja voimme pitää itseämme voittavana vedonlyöjänä. Tuolla tavalla saamme selville pelkästään vetojemme palautusprosentin. Mikäli käyttää maksullisia vihjepalveluita, on niiden kulut hyvä lisätä sijoituksiin, jolloin näemme todellisen tuottoprosenttimme. Tämä tapa ilmoittaa vedonlyöntimenestystä on käytössä erityisesti Suomessa ja se onkin selkeä ja toimiva tapa erotella voittavat ja häviävät vedonlyöjät.

ROI(Return On Investment):n käyttämisestä on erilaisia variaatioita ja sillä ei oikeastaan ole väliä miten sitä käyttää, kunhan on itse tietoinen seurantansa luotettavuudesta. Jos tarkkailemme esimerkiksi meidän ROI:ta jalkapallon EM-kisoissa ja olemme kisojen aikana betsanneet 1300 eurolla, tämä on tuottanut voittoja 1680 euroa. Olemme tehneet 380 euron positiivisen tuloksen. Lähdimme EM-kisoihin 500 euron kassalla, joten silloin ROI:mme on 380euroa/500euroa=0,76=76%. ROI:mme kyseisessä esimerkissä olisi 76%, kun tarkkailemme meidän sijoituksen palautusta EM-kisojen ajalta.

YIELD on kansainvälinen termi, joka vastaa meidän kotimaista palautusprosenttia. Yield saadaan seuraavalla kaavalla: (Voitot-Panostukset)/Panostukset. Mikäli käytämme samaa esimerkkiä kuin palautusprosentissa, näyttäisi kaava tältä: (7232€-6975€)/6975€=0,0368=3,68%. Kuten huomaamme, kaavat ovat lähestulkoon samat ja lopputuloskin on täysin identtinen, sillä kummassakin tapauksessa huomaamme, että vetomme on tuottanut 3,68% voittoa. Palautusprosentti on siis enemmän Suomessa käytetty, ja Yield taas ulkomailla käytettävä tapa kertoa omasta vedonlyöntimenestyksestä. On kuitenkin hyvä tietää kummasta on puhe, koska nämä sekoittamalla voi saada väärän kuvan tilanteesta. Koska jos annammme luvun 103,68%, on siinä ero, esittelemmekö sen Yieldinä vai palautusprosenttina.

Pitkä juoksu

Usein kuulee puhuttavan, kuinka joku on kannattavaa pitkässä juoksussa, ja kuinka joku taas ei ole. Käytännössä termillä tarkoitetaan sitä, että mitä enemmän vetoja teemme sitä pienempää roolia tuuri näyttelee tuloksessa. Jos tarkastellaan yksittäistä vetoa pelaamme kotijoukkueen voittoa kertoimella 3 ja olemme laskeneet kotijoukkueen voiton todennäköisyydeksi 50%. On siis selvää, että pelaamme todella tuhtia ylikerrointa. Kuitenkin tässä yksittäisessä vedossa on 50/50 mahdollisuudet, että menetämme rahamme. Pitkässä juoksussa, kun pelaamme samanlaisia vetoja tuhansia kappaleita on selvää, että teemme voittoa. Mutta yksittäisessä vedossa onnen osuus on suuri. No kuinka pitkä on pitkä juoksu? Se riippuu hyvin paljon minkälaisia pelejä pelaamme. Esimerkiksi veikkauksen moniveto-peli jossa pelataan kierroksia harvakseltaan ja osumistodennäköisyys on todella pieni, ei varmasti elinikämme riitä tasoittamaan tuurin osuutta. Jos taas pelaamme esimerkiksi koripallon over/under vetoja, jossa todennäköisyydet pyörii 50% kumminkin puolin. Tilastolliseen tutkiskeluun riittää jo 500 vetoa tutkimaan olemmeko olleet arvioissamme oikeassa. Ja tuo 500 vetoa tulee ahkeralla pelimiehellä melko pian. Vedonlyöjälle on tärkeää ymmärtää pitkän juoksun ja varianssin merkitys vedonlyönnissä. Monesti huomaa, että voitetut vedot kuitataan taidolla ja hävityt vedot pistetään varianssin piikkiin.